Siste nytt (fra forrige uke)

Standard

Sommeren 2008 ble en av Muammar al-Gaddafis syv sønner, og dennes kone, arrestert i Sveits for å ha banket opp sine tjenere under et hotellopphold i landet. Rabalder oppstod, hvorpå Sveits’ president veiknakket reiste til Libya for å unnskylde seg på landets vegne. Selvsagt skal rike statslederes sønner få banke opp hvem de vil i Sveits. Gaddafi var imidlertid ikke fornøyd. I anledning Libyas overtagelse av presidentskapet i FNs folkeforsamling 15. September, forsøkte Gaddafi og Libya å ta det som kun kan karakteriseres som en velproporsjonert hevn: Et forslag til en FN-resolusjon om å oppløse Sveits. Resolusjonen ble det ikke noe av, men det er en besnærende idé som fortjener nøye vurdering.

Oberst Muammar al-Gaddafi, regjerende Middelhavsmester i tusj-skjegg.


Fra Istanbul ble det rapportert at Ertuğrul Osman V, tronpretendent til det Osmanske sultanatet, døde 23. September, 97 år gammel. At det Osmanske rike og dets sultanat ble opphevet i 1922 var trolig et irritasjonsmoment for Ertuğrul gjennom hans voksne liv. Neste i arvefølgen til sultanatet er Bayezid Osman III, den første i den mer enn 700 år lange tronfølgen som ikke er født innen rikets grenser (Paris). Bayezid har tjent som offiser i US Army og jobber for tiden i et bibliotek i New York.

Mehmed VI, den foreløpig siste sultan i det Osmanske rike, rømmer Konstantinopel i 1922.