Ja Noorge!

Standard

Gratulerer med dagen, medborgere i hjemland og utland!

For tre dager siden la jeg avgårde mot vest, og befinner meg nå Santa Fe i New Mexico. Jeg feiret 17. Mai for to dager siden. Ettersom 17. Mai i år ligger på en mandag, betyr dette at eksil-nordmenn, norsk-amerikanere og andre som ønsker å feire dagen på riktig vis, helst gjorde dette iløpet av helgen. For to dager siden troppet jeg derfor opp i Lubbock, Texas, hvor Norwegian Society of Texas, Vestlandet Chapter, avholdt sin feiring. Det var en sær opplevelse. Muligens mer om dette senere, i en fyldig rapport fra den store road-tripen.

I dag fortsetter framrykket mot vest, syngende av full hals på min favorittnasjonalsang, “Ja Noorge!”, skrevet av Stian Carstensen i 2008. Noen vil kanskje innvende at Norge kun har én nasjonalsang. Jo, det stemmer på et vis, den heter “Sønner av Norge“, og de færreste av oss har hørt om den. “Ja vi elsker dette landet” tok over som landets mest populære nasjonalsang utover siste del av 1800-tallet, og regnes nå som selveste nasjonalsangen utelukkende av sedvane. Vi har skiftet nasjonalsang før, og vi kan, om vi vil, gjøre det igjen. Eller vi kan ha flere.

“Ja Noorge” har alt som behøves i en nasjonalsang for det moderne Norge – Den nasjonale skapelsesmyte fortalt med en blanding av genuin stolthet og humor, framført med voldsom patos. En festsang uten sidestykke!

I de gamle nasjonalsanger er fedrelandet utelukkende blodig alvor, naturlig nok i en tid hvor Eidsvoll-grunnloven kun var 50 år gammel, og ønsket om full selvstendighet enda ikke var realisert. Nasjonalismens potensiale for umåtelig blodig alvor hadde enda ikke blitt demonstrert gjennom to verdenskriger. I dag er det fult ut akseptert å ha et mer nyansert syn på nasjonen Norge. Det er lov å spøke med Norge og våre egne forestillinger om hva Norge er, og de fleste av oss gjør det hele tiden. Dette står ikke i motsetting til å være stolt av landet, vi kan gjøre begge deler.

Nå er tiden inne for å skru opp volumet på høytalerne og synge med!

Ja Noorge!

Da isen trakk seg nordover fra Schleswig-Holsteins sletter,
brøt barske stammer fluksens opp og la på sprang deretter.
De rastet først da kulda atter bet og vinden føk,
blant fjell og fjorder fokk og furu, gran og eik og bøk.

Og teltplugger ble hamret ned med kraft i permafrosten,
mens skarpe blikk bevoktet grensen vår fra utkikksposten.
Ja slik ble fedrelandet vårt befolket rent på trass,
av sære idealister med enormt behov for plass.

No-orge, mor No-rge vi priser din strie natur,
Ja, Norge vårt Norge, paradis med demokrati og flat struktur.

Så bygde de seg båter våre vikingkledte kare,
og lærte seg å seile, trosset skjørbuk, vær og fare.
Ja hvor de enn fikk landlov tro de mildt og varsomt fram,
i fjerne himmelstrøk blant krydder, skjøger, gull og lam.

Der hentet de impulser som kom landsmenn her til gode,
av fremmedartet påfyll hist til legeme og hode.
Selv hellig Olav dumpet borti den slags på sin ferd,
så vendte han tilbake hit og kristnet oss med sverd.

No-orge mor No-rge vi dyrker din gamle kultur
Ja Norge vårt Norge paradis med demokrati og flat struktur.

Og siden gikk det slag i slag med pest og nød og tørke,
I flere hundre år lå landet brakk med død og mørke
men danskene de fristet oss med snaps og union.
og gjorde alt for å rasere språk og tradisjon.
Men egen grunnlov fikk vi da og det av beste sorten,
klokt klekket ut i Eidsvollsbygningen rundt attenfjorten.
av 112 provinsmenn – ja de drakk nok ei kun vann.
og lagde mang en paragraf som terget Wergeland

Ja Norge mor Norge vi hyller din faglitt’ratur.
Ja Norge vårt Norge paradis med demokrati og flat struktur.

I april nittenførr ble hovedstaden vår beleiret,
og redselen var stor for at vi skulle bli beseiret
men motstandsfolk de slåss i byer o´ kupert terreng
og fryktet verken Quisling, Grini eller håndgemeng.
God hjelp det fikk vi og i kamp mot gale gestapister,
av åttå’tjue millioner døde kommunister, som sørget for
at Fritz tilslutt ga opp og reiste hjem, et stykke utpå vårparten i nittenførtifem.

Ja Norge vårt Norge helt fritt for germansk diktatur
Norge vå-årt Norge paradis med demokrati og flat struktur.

Hvor har de så blitt av ja våre mange fordums helte?
har oppfatning om ideal og storhet latt seg velte,
nå dyrkes der en særs bisarr og merkverdig kultur
med fjernsynsovervåkning hist av menn og kvinns i bur.
Ja de som tilbyr slikt fortjener slettes ingen byste,
slikt bør betraktes som en truende ondartet cyste.
så la oss få tilbake rikskringkastingsmonopol
før forfallet forflater folk med såpe og idol.

Norge mor Norge vi frykter din frie sensur.
Norge vårt Norge se å fjern’ synet av berm i fri dressur.
Norge mor Norge frem kampen for god litt´ratur,
Norge vårt Norge fram for åndelig mildt diktatur,
kombinert med demokrati og flat struktur.


Du er litt av en surpomp om du ikke ble glad av denne!

St. Paul’s Lutheran Church